Kategorier
Relationer

Ärlighet och öppenhet i relationer

Många är de som svär på öppenhet och ärlighet i nära relationer. Det enda som funkar långsiktigt, sägs det. Det enda logiska och rimliga alternativet. Relationer bygger ju på tillit, och utan ärlighet och öppenhet funkar det ju helt enkelt inte. Eller?

Svårigheterna med att vara öppen och ärlig

Relationer är svåra. Hur ska man veta hur den andra personen känner och tänker?

“Man frågar”, säger du.

Men man får inte sanningen till svar, för personer känner inte sig själva på samma sätt som man känner sig själv. Det svar man får är enbart en efterhandskonstruktion; en idealbild av vad personen i fråga tror är förväntat av denne. Det normala, och så vidare.

Så man försöker lista ut det. Hur gör man detta? Genom att titta på personens handlingar, eller intentioner? Här kommer vi in på komplicerat territorium, men det viktigaste att komma ihåg är att handlingarna kan vara en reflektion av intentionerna, men inte nödvändigtvis är det.

Ärlighet är viktigt.

När man inte upplever att man får hela sanningen tillbaka från den andra personen, försöker man själv ta första steget. När man inser att man, om man inte vore ärlig, skulle bli så irriterad, apatisk och föraktfull att relationen skulle få ett dramatiskt och hjärtskärrande slut, ter sig ärligheten snart som det enda valet.

På klumpigt vis försöker man uttrycka sina innersta känslor, eller åtminstone sina tankar om sina känslor, som man själv tror sig känna dem, och förväntar sig fina ord och komplimanger för sin sårbarhet tillbaka.

Men när den partner om vilken man trott så gott visar sig reagera på precis det sätt man själv så länge gjort sitt yttersta för att undvika, med passiv-aggressivitet, irritation och känslomässiga utbrott, är det inte alltid lika lätt att hålla huvudet kallt, eller undvika att bli besviken.

Lösningen

Här blir det ytterst en fråga om förlåtelse och att inse att ingen är perfekt. Ta ett djupt andetag, distansiera dig själv från situationen, och tänk tillbaka på alla gånger personen faktiskt visat att denne inte alls menar illa; tvärtom! Förmodligen kan du komma på många tillfällen där din partner visat sin uppskattning.

Var inte rädd för att vara själv

Att vara själv är inte att vara ensam, och det funkar. Den som är beredd att gå från en situation som inte längre tjänar denne, är och kommer alltid att vinna.

Självklart bör man inte ge upp på relationer lättvindigt, eller sträva efter att vara själv som om det vore något slags ideal. Men det är viktigt att veta med sig att man alltid har andra val.

Vetskapen om att ens liv förmodligen skulle bli minst lika spännande och givande om allt mynnade ut i att man fick ‘börja om’ eller se sig om efter andra alternativ, är ofta allt som behövs för att bli tillfreds med situationen och kunna tänka igenom det hela mer moget och rationellt. Den bästa vägen går inte genom frustration eller rädsla över att bli lämnad, utan genom att på ett kalkylerat men välvilligt sätt tänka över vad man vill ha ut av relationen.